Metsateaduselt praktikale 2018

Eesti Maaülikooli rektor professor Mait Klaassen – Avasõnad
Professor Veiko Uri – Süsiniku sidumine männikute aegreas lageraie järgselt
Doktorant Teele Paluots – Puistu struktuuriuuringud ja rakendused metsaökosüsteemide kaitses
Teadur Tiit Maaten – Männi ja kuuse kultiveerimismaterjali alane uurimis- ning arendustöö Eestis

Dotsent Rein Drenkhan – Mida metsapatoloogilised uuringud pakuvad praktikule metsanduses ja linnahaljastuses?
Dotsent Ivar Sibul – Männikärsakakahjustuste vältimine vaha- ja liimkatetega

Dotsent Paavo Kaimre – Mõtteid metsanduse arengukava alusuuringust

Diskussioon, lõpetamineVaata lisaks